Once upon a Time… #2

La Pananrang ialah kakak sepupu Sawerigading yang bertindak sebagai penasihat utamanya. Terkenal karena kebijaksanaannya sebagai hakim serta kepiawaiannya dalam berdiplomasi. Dalam pelayaran menuju Cina, La Pananrang selalu berdiri di depan dan menyambut musuh-musuh yang menantang rombongan dari Ale Luwuq. Kekhasannya ialah Ia selalu mengawali dialog dengan penjelasan yang panjang mengenai siapa dirinya, identitas Sawerigading, kemana […]

Ilustrasi La Pananrang

“… La Pangoriseng dan La Temmalureng, kemudian mengenakan pula pakaian kebesarannya, sarung sutera dengan sulaman bulan emas, yang di tepi bagian atasnya bersuji benang emas lima kati, dan tujuh kati bawahnya. Bajunya berasal dari negeri Timor. Gelang berurat keramat dari Boting Langiq melekat kokoh pada lengannya. Keris emas dari Rualetté yang terselip pada ikat pinggang […]

Ilustrasi La Massaguni

“Natijang ronnang La Massaguni, lé naittéq I bake manuqna, natappokangngi turung nrupanna Langiq Risompa, napasibollo miccu makkeda, “Somméng-somméngmu La Tenrinyiwiq, boréq-boréqmu Langiq Risompa, panyilikiaq gauq masomméng  tappaliwemmu, muasengngé béla watammu lé oroané.” Segera berdiri La Massaguni, memungut bangkai ayamnya, melemparkannya ke muka Langiq Risompa, lalu meludah sambil berkata, “Sombong benar engkau La Tenrinyiwiq, kurang ajar […]