Categories
Ilustrasi Karakter

Ilustrasi Remmang Ri Langiq

Adanna kua Remmang Ri Langiq, “Amaséang ngaq Muttia Simpéng, ati kalémping to Rualetté, muéréang ngaq bake tumaniq muressaqé kupoppangngeppeq kinninawa I soloq ri lino maponcoq a I sungeq datukku ri tengnga tasiq.”

Demikian kata Remmang Ri Langiq, “Kasihanilan aku Muttia Simpéng (Wé Tenriabéng) bunga bilik Rualetté, berikanlah aku ampas sirihmu, yang kau gigit, kujadikan penguat jiwa turun ke dunia. Siapa tahu ajalku pendek di tengah laut.” (Nurhayati Rahman, 2006:229)*

Remmang Ri Langiq by Maharani Budi

Suami Wé Tenriabéng adalah Remmang Ri Langiq, yang dalam teks digambarkan sebagai dewa dari langit. Meskipun demikian ia masih sepupu sekali dengan Wé Tenriabéng.

Karakter tokoh ini tidak terlalu banyak disebutkan kecuali sebagai seorang lelaki yang sangat mencintai istrinya. Sebagai perwujudan rasa cinta itu adalah dengan memenuhi segala permintaan istrinya. Ketika ia menikahi Wé Tenriabéng, pemberian mas kawinnya sangatlah banyak, bukan saja harta tapi juga bissu dan dayang-dayang yang tak terbilang banyaknya. Begitu cintanya ia kepada istrinya, maka saat akan turun ke bumi untuk membantu Sawérigading yang kewalahan menghadapi La Tenrinyiwiq, salah satu musuh yang diperangi Sawérigading di tengah laut, ia meminta ampas sirih Wé Tenriabéng yang ada di mulutnya untuk dijadikan penguat jiwa turun ke dunia.

*Rahman, Nurhayati. 2006. Cinta, Laut, dan Kekuasaan Dalam Epos La Galigo (Episode Pelayaran Sawérigading ke Tanah Cina: Perspektif Filologi dan Semiotik. Makassar: La Galigo Press.

Dikutip dari Landasan Teori BAB II, Tugas Akhir “Ilustrasi Karakter Utama Naskah La Galigo Episode SSLTC”, Maharani Budi, STISI-Telkom Bandung, 2011.

PS : Kalau page/gambar/teks ini mau kamu salin ke blog/web lain, jangan asal copas, cantumkan sumbernya! Tolong hargai karya dan usaha tim kami. Tanggungjawab dimulai dari diri kamu sendiri, oke!

By Maharani Budi

Maharani Budi, seorang Mediocre Designer mata keranjang terhadap ilmu pengetahuan: heritage, desain, sastra, isu sosial, dan pendidikan. Saat ini sementara mumet dengan semester akhir di RMIT Melbourne. Boleh jalan-jalan ke IGnya @jiecess untuk caption yang lebih sendu dan menohok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *