Categories
Videos

Lontara Project Goes to Malaysia (May 2012)

Pada kesempatan ini, LONTARA Project yang tujuan utamanya ialah konservasi kreatif budaya oleh pemuda Indonesia mengunjungi Kuala Lumpur untuk berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa di University of Malaya. Tujuan diadakannya dialog ini ialah untuk membangun pemahaman sekaligus meluruskan kesalahpahaman yang belakang marak diberitakan oleh media terkait klaim budaya.

Selain berdiskusi dengan pemuda Malaysia, tim kami juga menyempatkan diri melihat-melihat peninggalan-peninggalan serta situs-situs yang berhubungan dengan “Suku-Suku Nusantara” di Selangor.
-Situs Makam Raja Bugis di Bukit Malawati
-Galeri Diraja Sultan Abdul Aziz di Klang, Shah Alam (raja Selangor keturunan Bugis)
-Kampong Jawa
-Selat Malaka
Semoga melalui interaksi seperti ini persekutuan dalam keserumpunan dapat terwujud di tangan generasi muda kedua negara.

Tim Cultural Diplomacy La Galigo for Nusantara: Muhammad Ahlul Amri Buana, Muhammad Ulil Ahsan, Rahmat Dwi Putra, Fitria Sudirman.

Terima kasih sebesar-besarnya kami haturkan kepada Ibunda Profesor Nurhayati Rahman atas segala fasilitas serta kemudahan akses yang diberikan serta untuk Abang Zahamri Nizar yang telah dengan berbaik hati menunjukkan banyak sisi persaudaraan antara Indonesia-Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *